ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွ YSX Expo 2018 အား စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပမည္
Recent Newsစာရင္း၀င္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔ၾကား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ အသစ္အသစ္ေသာ ရွယ္ယာရွင္မ်ားအတြက္ YSX Expo 2018(Investment Opportunity with You) ပြဲကို Novotel Hotel ၌ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္တြင္ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ YSX Expo 2018 ပြဲ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေရးပါေသာ အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္ အခန္းက႑အေၾကာင္းကို ေလ့လာသုံးသပ္ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ၿပီးစာရင္း၀င္ကုမၸဏီမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ၿပီးခဲ့ေသာ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၏ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားကို တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ကာ ပြဲ၏ပထမပိုင္းေဆြးေႏြးပြဲကို "စာရင္း၀င္ကုမၸဏီမ်ား၏ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားမည့္အနာဂတ္အလားအလာမ်ား " ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒုတိယပိုင္း အစီအစဥ္၌ ဘ႑ာေရးအႀကံေပးဦးေက်ာ္မ်ဳိးထြန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စေတာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းမ်ားအေၾကာင္းကို ေလ့လာသုံးသပ္တင္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေရးပါေသာ အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည့္ (Foreign Participation & Myanmar Companies' Potential) ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ Expo တြင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသာမက စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္း၀င္ကုမၸဏီမ်ား၏ ျပခန္းမ်ား၊ဘ႑ာေရးသင္တန္းမ်ား၏ ျပခန္းမ်ား၊ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီမ်ား၏ျပခန္းမ်ား၊ ဉာဏ္စမ္းပေဟဠိ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္မ်ား၊ အမွတ္တရလက္ေဆာင္ေပးအပ္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး အထူးအစီအစဥ္အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစာရင္းဖြင့္လွစ္လိုသူမ်ားအတြက္လည္း မိမိတို႔ႏွစ္သက္ရာေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ MSEC, KBZSC, CBS, AYATSC, KTZRH ႏွင့္ UABS တို႔တြင္ Investor Account (Securities Account)ကို One Stop Service အေနျဖင့္ NRC Card ႏွင့္ ဘဏ္စာအုပ္ယူေဆာင္ခဲ့႐ုံမွ်ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္ေပးထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ေၾကးမံု ၂-၉-၂၀၁၈